Παρόλο που η Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει εγκαταστάσεις για την παροχή ευρείας γκάμας επενδύσεων σωλήνων, και ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε ώστε να επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας, ενδέχεται σε κάποιο έργο να υπάρξουν απαιτήσεις για κάποιο είδος επένδυσης που δεν είναι διαθέσιμο στις εγκαταστάσεις μας στη Θίσβη.

Η Εταιρία συνεργάζεται με εταιρίες που παρέχουν εξειδικευμένες επενδύσεις σωλήνων, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο επενδύσεων για σωλήνες για κάθε χερσαία ή υποθαλάσσια εφαρμογή:
  • Εξωτερική επένδυση σκυροδέματος για αύξηση βάρους - Λόγω του υψηλού κόστους μεταφορικών, η επένδυση των σωλήνων με σκυρόδεμα ενδείκνυται να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη περιοχή εγκατάστασης του αγωγού. Δεδομένης της θέσης των εγκαταστάσεων της Σωληνουργεία Κορίνθου συχνά οι πελάτες μας επωφελούνται από την πραγματοποίηση των παραπάνω ενεργειών στις εγκαταστάσεις μας στη Θίσβη.  Η Εταιρία έχει προχωρήσει σε συνεργασία με ειδκούς για την εγκατάσταση μονάδας επένδυσης σκυροδέματος στη Θίσβη, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι επιχειρησιακή στο τέλος του 2016  
  • Εξωτερική επένδυση θερμομόνωσης - Καθώς αναπτύσσεται συνεχώς η διέλευση αγωγών από βαθιά ύδατα, αυξάνεται και η ανάγκη για πιο εξελιγμένες επενδύσεις θερμομόνωσης με πολλαπλά στρώματα. Και σε αυτή την περίπτωση η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει εξασφαλίσει συνεργασίες και παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία θερμομόνωσης απαιτηθεί. 
  • Λοιπές ειδικές επενδύσεις - Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει τη δυνατότητα να παράσχει κι άλλα είδη ειδικής ή κατά παραγγελίας επένδυσης εφόσον ζητηθούν, π.χ. επένδυση ανθεκτική σε υψηλή θερμοκρασία, επένδυση ανθεκτική στη φθορά, κ.λπ.