Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει δεσμευτεί να λειτουργεί με βιώσιμο τρόπο και να βοηθήσει στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Κύριος στόχος μας είναι να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση φυσικών πόρων στην παραγωγική μας δραστηριότητα, όπου αυτό είναι εφικτό, και να βρούμε συνέργειες με άλλους κλάδους, κάνοντας τη βιομηχανική συμβίωση πραγματικότητα.

Μια επιτυχημένη τέτοια πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την Wasco Energy Group και την AEIFOROS SA, είναι η χρήση σκωρίας κλιβάνου ηλεκτρικού τόξου (EAF), ένα υποπροϊόν της παραγωγής χάλυβα που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ασφαλτοτάπητα δρόμων, σε ειδικές εφαρμογές σκυροδέματος όπως το ενισχυμένο σκυρόδεμα για την εξωτερική επένδυση σωλήνων υποθαλάσσιων αγωγών.
 
Η επένδυση με σκυρόδεμα (CWC) είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε ότι αφορά στα αδρανή υλικά σταθερής ποιότητας, όσον αφορά στην πυκνότητα και στο μέγεθός τους. Εκτός από τις σκωρίες από κλίβανο EAF, ο συνεργάτης μας Wasco Coatings Europe B.V., κατάφερε με επιτυχία να αξιοποιήσει σκωρίες σιδηρονικελίου στην παραγωγική της διαδικασία, για την ίδια εφαρμογή στις επενδύσεις σωλήνων.
 
Τα οφέλη είναι διπλά:
 
Χρήση πολύτιμων υποπροϊόντων, τα οποία στο παρελθόν θα είχαν αποθηκευτεί επί τόπου, εναποτεθεί σε χώρους υγειονομικής ταφής ή χρησιμοποιούνταν σε προϊόντα χαμηλότερης προστιθέμενης αξίας.
 
Εξοικονόμηση φυσικών πόρων που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται σε αυτήν την εφαρμογή, όπως το σιδηρομετάλλευμα και βαρέα ορυκτά.
 
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. είναι μια εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης βιομηχανικών υποπροϊόντων και αποβλήτων η οποία προμηθεύει αποκλειστικά την Σωληνουργεία Κορίνθου με σκωρία κλιβάνων ηλεκτρικού τόξου (EAF) για χρήση στις επενδύσεις αγωγών. Τα αδρανή σκωρίας EAF, ως βιομηχανικά ανακτημένο και επεξεργασμένο υλικό, συμμορφώνονται με όλα τα πρότυπα που εφαρμόζονται στις προδιαγραφές για το μίγμα πρώτων υλών επένδυσης σε έργα σωλήνων χάλυβα όπου σε σύγκριση με τα φυσικά αδρανή, έχουν υψηλότερη πυκνότητα, οδηγώντας έτσι στη συνολική αντικατάσταση σιδηρομεταλλεύματος ή άλλων φυσικών ορυκτών.
 
Η μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία απαιτεί, μεταξύ άλλων δράσεων, την ανακύκλωση υπαρχόντων υλικών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και που μπορούν να αξιοποιηθούν για άλλες χρήσεις διατηρώντας την προστιθέμενη αξία τους όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ ταυτόχρονα τα υπολείμματα προς ταφή ελαχιστοποιούνται.
 
Με αυτή την πρωτοβουλία, γινόμαστε μέρος της προσπάθειας να δημιουργήσουμε ένα κυκλικό μέλλον και να χρησιμοποιήσουμε απόβλητα ή υποπροϊόντα δημιουργώντας βιομηχανικά προϊόντα προστιθέμενης αξίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παραπάνω δράση μπορείτε να βρείτε στο BusinessEurope και στο: http://www.circulary.eu/project/aeiforos/.

 
Εικόνα 1: Φόρτωση σωλήνων χάλυβα με επένδυση CWC για το έργο Balticonnector
Εικόνα 2: Ολοκλήρωση εφαρμογής επένδυσης σκυροδέματος στις εγκαταστάσεις μας
Εικόνα 3: Πόντιση σωλήνων χάλυβα με επένδυση CWC για το έργο Leviathan