Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη Σωληνουργεία Κορίνθου και τους εργαζόμενούς της.

Στόχος μας είναι να λειτουργούμε με υπεύθυνο τρόπο και να εφαρμόζουμε, αποτελεσματικά, τους περιβαλλοντικούς στόχους μας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει την αρχή της προφύλαξης ως παράγοντα ύψιστης σημασίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αναλαμβάνει ενέργειες, οι οποίες διευκολύνουν τη διαχείριση των αποβλήτων της, εφαρμόζει μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και διασφαλίζει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η συνολική μας επίδοση υπόκειται σε συνεχή και λεπτομερή έλεγχο από το διοικητικό συμβούλιο της Σωληνουργεία Κορίνθου, και η ηγεσία της Εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος παρέχεται από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της.