Σημειώσεις (για τα έργα):
  • Η θέση των έργων στον χάρτη είναι ενδεικτική και δεν υποδηλώνει ακριβείς συντεταγμένες υλοποίησης του έργου
  • Τα έργα που φαίνονται στη λίστα και στο χάρτη δεν αποτελούν το σύνολο των έργων που έχει υλοποιήσει η Εταιρία
  • Χερσαία και υποθαλάσσια έργα μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου όπως φαίνονται αφορούν έργα μετά το 2002 έως σήμερα
  • Τα έργα κατασκευών είναι ενδεικτικά και αφορούν μετά το 2011
  • Τα στοιχεία των έργων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους πληροφορίας και μόνο
  • Τα στοιχεία των έργων όπως αυτά φαίνονται στον χάρτη και στη λίστα δεν πρέπει να θεωρηθούν σαν πλήρη δεδομένα των υπηρεσιών που προσέφερε η Εταιρία
  • Όλα τα δεδομένα υπόκεινται στους Ορους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.
  • Για ακριβείς πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρείας που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.