Το τμήμα προμηθειών της Σωληνουργεία Κορίνθου έχει ως στόχο να καλύψει όλες τις ανάγκες των μονάδων παραγωγής του ομίλου, προκειμένου να προσφέρουν τις βέλτιστες λύσεις στον πελάτη σε σχέση με τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
 
Το τμήμα προμηθειών επιδιώκει ποιότητα, επάρκεια, αξιοπιστία, ευελιξία, ανταγωνιστικότητα κόστους και καινοτομία προϊόντων. Η μακροπρόθεσμη συνεργασία και οι στενές εταιρικές σχέσεις αποτελούν βασική στρατηγική του τμήματος.
 
Η λειτουργία τους τμήματος προμηθειών βασίζεται στις αρχές της υπεροχής του προϊόντος, της επιχειρηματικής ηθικής, της διαφάνειας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
 

Κατηγορίες:
  • Πρώτες ύλες
  • Βοηθητικές ύλες, ανταλλακτικά και αναλώσιμα 
 
Πρώτες ύλες


Χαλυβδοταινίες θερμής έλασης / φύλλα χάλυβα:
  • Χάλυβας API-5L (μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου)
  • Χάλυβας OCTG
  • Χάλυβας κατασκευών

Βοηθητικές ύλες, ανταλλακτικά και αναλώσιμα:
  • Υλικά Συγκόλλησης Σωλήνων (Σύρμα Συγκόλλησης, Σκόνη Συγκόλλησης) 
  • Υλικά Εξωτερικής Επένδυσης Σωλήνων (Εποξική σκόνη, Πολυαιθυλένιο/Πολυπροπυλένιο) 
  • Υλικά Εσωτερικής Επένδυσης Σωλήνων (Εποξικό Χρώμα) 
  • Αναλώσιμα – Ανταλλακτικά