Οι πελάτες μας και ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης τους αποτελούν το κύριο μέλημα της εταιρίας μας. Μέσα από μια πορεία περίπου μισού αιώνα, η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει υλοποιήσει έργα σε ολόκληρο τον κόσμο και διαθέτει πελάτες όπως:

Chevron, BP, BG, SHELL, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, OMV, GRTGAZ, Snam, SOCAR, National Grid, RWE, Spectra Energy, Energy Transfer, Denbury, DCP Midstream, MRC, Spartan, EPCO, TOTAL, Enbridge, Cheniere Energy, DNOW, Talisman, STEG, Sonatrach, PDO, OGC, Saudi Aramco, EXXONMOBIL, ABB, EDF, TIGF, Saipem, Genesis, Allseas, Subsea 7, KPO, QP, GASCO, PEMEX κ.α.

Η συνεχής επαφή με τον πελάτη, η παροχή προσαρμοσμένων λύσεων στο μοναδικό προφίλ του και η εστίαση στην αξία του κάθε πελάτη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της στρατηγικής προσέγγισης της Σωληνουργείας Κορίνθου για τη διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών της.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Εταιρίας για τη διαχείριση των σχέσεων της με τους πελάτες βασίζεται κυρίως στην ικανότητα της Σωληνουργεία Κορίνθου να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πελατών και τις ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις τους, να τους ενημερώνει για την πορεία της παραγγελίας τους και να προσπαθεί για τη βελτίωση των χρόνων παράδοσης. Ως εκ τούτου, η αξιοπιστία, η συνέπεια, η κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων και η ανταπόκριση στις προσδοκίες των πελατών αποτελούν στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη, με στόχο την ικανοποίηση και τη διατήρηση των πελατών της Εταιρίας.

Πελάτες και Έρευνα Ικανοποίησης

Ένα εργαλείο που αξιοποιεί η Εταιρία για να διασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών της και να αναπτύξει τις κατάλληλες δράσεις για τη διατήρηση άριστων σχέσεων, αποτελεί η έρευνα ικανοποίησης η οποία διεξάγεται με την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, κατά τα προβλεπόμενα στο Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008. Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση κάθε έργου που έχει αναλάβει η Εταιρία, αποστέλλεται σχετικό ερωτηματολόγιο στους πελάτες, με το αίτημα να επιστραφεί συμπληρωμένο μέσα σε διάστημα ενός μήνα και στο οποίο ζητείται η βαθμολόγηση της Εταιρίας σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας κλίμακα από το 1 έως το 5.

Πιστεύουμε ότι η διατήρηση και βελτίωση υψηλών ποσοστών είναι το κύριο μέλημα μας που τελικά αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα όλων των προσπαθειών και δρατηριοτήτων μας.