Η αποστολή της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. είναι να κατασκευάζει και να παρέχει προστιθέμενης αξίας χαλυβδοσωλήνες κατά παραγγελία και κοιλοδοκούς για την βιομηχανία ενέργειας και κατασκευών. Η βασική μας επιδίωξη είναι να είμαστε «ο διακεκριμένος συνεργάτης» με το να εκπληρώνουμε τις υψηλές προσδοκίες των πελατών μας και να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους, να προσφέρουμε παγκοσμίου κλάσης ποιοτικά προϊόντα και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελάτη στην έντονα ανταγωνιστική αγορά του σήμερα.
 
Επιδιώκουμε να προβλέπουμε τις ανάγκες των πελατών και να αναπτύσσουμε ποικίλα ανταγωνιστικά προϊόντα βασισμένα στις νέες τεχνολογίες και στην μεγάλη τεχνική μας εξειδίκευση. Με συνεχείς επενδύσεις, πλήρη δέσμευση των ανθρώπων και με μία άριστη τοποθεσία για την εξυπηρέτηση στρατηγικών αγορών, είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη που θα ωφελήσει τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους ανθρώπους, τους εταίρους μας και την κοινωνία.
 
Διατηρώντας της αφοσίωσή μας στο να παρέχουμε ενέργεια στον κόσμο, επιδιώκουμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε βιώσιμα, να θέτουμε πρότυπα αριστείας, να βελτιώνουμε την ποιότητα, να επενδύουμε και να αναπτύσσουμε την τεχνογνωσία μας επεκτείνοντας τις δυνατότητές μας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά μας και προσθέτοντας αξία για τους πελάτες μας.
 
Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται ως προς την Ποιότητα, γι’ αυτό παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των πρότυπων ISO 9001 & API Q1. Για να επιτύχουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους, πιστεύουμε πως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πρέπει να ικανοποιεί όλες τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις και να στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη.
 
Η Ανώτατη Διοίκηση καθορίζει αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, σε εναρμόνιση με την στρατηγική κατεύθυνση και την ισχύουσα Πολιτική Ποιότητας της Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε.. Οι αντικειμενικοί σκοποί για την Ποιότητα αποτελούν τον οδηγό κατά τον σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ενώ παρακολουθούνται και ανασκοπούνται μέσα από συγκεκριμένες διεργασίες του με συστηματικό τρόπο.
 
Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται περιοδικά για την συνεχή καταλληλότητά της, επικοινωνείται με κατανοητό τρόπο στους ανθρώπους μας, ενώ είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.