Στη Σωληνουργεία Κορίνθου, δίνουμε αξία στην ανοιχτή επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επιδιώκοντας πάντα τη διαφάνεια.

Η ομάδα του τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων διευκολύνει την αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κανάλια Η επικοινωνία αυτή περιλαμβάνει τηλεφωνικές διασκέψεις, συναντήσεις, roadshows, συμμετοχές σε συνέδρια και επισκέψεις στις παραγωγικές μονάδες. Επιπλέον, εκτιμάμε και ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή και τα σχόλια των μετόχων μας, καθώς και άλλων παραγόντων της χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Απώτερος στόχος μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την οικονομική αξία για τους μετόχους μας, εξασφαλίζοντας βέλτιστη κατανόηση της στρατηγικής μας, του επιχειρηματικού μοντέλου μας, της ανταγωνιστικής μας θέσης, καθώς και των οικονομικών επιδόσεών μας, σημειώνοντας συνεχώς πρόοδο προς την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.