Σοφία Ζαΐρη
Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων

 
Email: ir@cpw.vionet.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 33
151 25 Μαρούσι, Αθήνα
           
Τηλ:  (+30) 210  6787680, (+30) 210 6787 773