Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής χαλυβδοσωλήνων υψηλών προδιαγραφών για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού, καθώς και στον κλάδο των κατασκευών και της δόμησης. Με έδρα την Ελλάδα, ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου διαθέτει θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ, καθώς και γραφείο στην Αλγερία. Βασικά προϊόντα του Ομίλου είναι οι χαλυβδοσωλήνες ευθείας και ελικοειδούς ραφής μεσαίας και μεγάλης διαμέτρου, καθώς και οι κοίλες διατομές (κοίλες δοκοί).

Οι μετοχές της Σωληνουργεία Κορίνθου διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1998, ενώ  η πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στη Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Viohalco S.A. (VIO), με έδρα στο Βέλγιο, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε κορυφαίες εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, FYROM, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο, οι θυγατρικές της Viohalco εστιάζουν στην τεχνολογία και εξειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, δημιουργώντας ετήσιο κύκλο εργασιών 3,3 δισ. ευρώ.  Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα  www.viohalco.com.

 Ο Όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου έχει κατορθώσει, μέσω των θυγατρικών του και κυρίως χάρη στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων του και την εμπειρία που έχει αποκτήσει σε μεγάλα διεθνή έργα ενέργειας και κατασκευών, να εδραιώσει την παρουσία του στις σημαντικότερες αγορές της ενεργειακής βιομηχανίας, διεθνώς. Βασικό αντικείμενο των δραστηριοτήτων των θυγατρικών Εταιριών του Ομίλου Σωληνουργεία Κορίνθου είναι η υποστήριξη της μητρικής εταιρίας, τόσο σε λειτουργικό και παραγωγικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο προώθησης προϊόντων και εξυπηρέτησης πελατών.