Επιτροπή Ελέγχου
Όνομα Επώνυμο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος
Μελέτης Φικιώρης  
Νικόλαος Γαλέτας
Ανδρέας Κυριαζής