Βιομηχανία: Σύμβολο
Σύμβολο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.: ΣΩΛΚ
Σύμβολο διαπραγμάτευσης στο Reuters: CORr.AT
Σύμβολο διαπραγμάτευσης στο Bloomberg: SOLK:GA